Track Package On-line | ตรวจสอบสถานะออนไลน์

You can track & trace your shipment on-line. To check the status of your shipment, please enter the shipment number into the search form below, and click the “TRACK SHIPMENT” button. You will find the shipment number of your package in our email “Confirmation of order completed / shipped”. If the shipment number can not be found in this application, then in such case, please go directly to the track & trace system application of Thailand Post here or use online tracking features of your local national postal services provider.

คุณสามารถติดตามและตรวจสอบการจัดส่งออนไลน์ของคุณ ตรวจสอบสถานะของการจัดส่งของคุณโปรดป้อนหมายเลขจัดส่งลงในแบบฟอร์มค้นหาด้าน ล่างและคลิกที่ปุ่ม “ติดตามการจัดส่ง” คุณจะพบจำนวนการจัดส่งของแพคเกจของคุณในอีเมลของเรา “ยืนยันการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ / ส่ง” ถ้าจำนวนการจัดส่งไม่สามารถพบได้ในโปรแกรมนี้แล้วในกรณีดังกล่าวโปรดไปที่ ติดตามและตรวจสอบการประยุกต์ใช้ระบบการทำงานของไปรษณีย์ไทยที่นี่หรือใช้คุณลักษณะการติดตามออนไลน์ของชาติให้บริการไปรษณีย์ในประเทศของคุณ

Best Sellers | ขายดีที่สุด

Sale!