Female condom

4.13 $ 3.27 $

ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เมื่อผู้ชายลืมถุงยางอนามัย อีกทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงที่ต้องการป้องกันตัวเอง ปกป้องช่องคลอดของคุณจากการมีเพศสัมพันธ์ การถูกข่มขืน สามารถใส่ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ได้หลายชั่วโมง อ่อนโยนต่อผิว

The female condom: Have any interruption due to SEX donning male condoms. May be use several hours before intercourse. Protect vagina, protect you and rape.When the man forgets, never mind. Also suitable for allergic!