Cordyceps-Plus Extract

26.13 $

Cordyceps is considered a medicinal mushroom that increases energy, stimulates the immune system, and acts as an overall tonic to the body. It is one of the more famous Chinese herbs. 

ถังเช่า หรือ เห็ดถังเช่า เป็นสมุนไพรจีน ใช้เป็นยาอายุวัฒนะและรักษาโรคต่างๆ มานานหลายร้อยปี มีสรรพคุณคุณช่วยปรับสมดุลของร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ ลดน้ำตาลในเลือด ต้านมะเร็ง กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ